Revista Romana de Medicina Veterinara

Vol. 24, Nr. 4
/
2014

Controlul ştiinţific al lucrărilor cuprinse în acest număr al Revistei Române de Medicină Veterinară a fost asigurat de:

Prof. univ. Dr.
Nicolae Constantin1)
Prof. univ. Dr. Viorel Herman2)
Prof. univ. Dr. Ioan B. Marcus3)
Prof. univ. Dr. Manuella Militaru1)
Prof. univ. Dr. Constantin Savu1)
Prof. univ. Dr. Iulian Ţogoe1)

1)
  Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti
2)  Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara
3)  Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Cuprins

N. Mateş (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Ancuța Elena Oprea (Grădina Zoologică Bucureşti-Băneasa)
Florica Bărbuceanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
C. Belu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
B. Georgescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Marilena Chereji (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
G. Predoi (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Letiția Purdoiu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Mărgărita Ghimpețeanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Petronela Mihaela Roșu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
C. Vișoiu (Grădina Zoologică Bucureşti-Băneasa)
Florica Bărbuceanu (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti)
Monica Luminița Vanghele (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală)
Cerasela Aurora Vasilescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Gabriela Chioveanu (Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București)
B. Poncea Andronescu (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură Bucureşti)
Pall Emoke (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
M. Cenariu (Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca)
Mihaela Niculae (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Alexandra Roman (Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca)
I. S. Groza (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Georgeta Dinescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Daniela Băjenaru (Facultatea de Medicină Veterinară București)
Alina Ormenișan (Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș)
C. Dalai (Facultatea de Medicină și Farmacie, Medicină Dentară, Oradea)
Camelia Alb (Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca)
Alina Elena Pîrvu (Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca)
S. F. Alb (Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca)
O. Pîrvu (Universitatea Brunel, Londra, Anglia)
C. Silaghi (Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca)
Camelia Dalai (Facultatea de Medicină și Farmacie, Medicină Dentară, Oradea)
B. Sevastre (Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Alida Mătieș (Clinică Veterinară, Oradea, România)
Robert Purdoiu (Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
M. Tăulescu (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
I. B. Marcus (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
Maria Vicsai (Clinică Veterinară, Oradea, România)
C. Cătoi (Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca)
O. Savu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Manuella Militaru (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
C. Savu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Oana Mărgărita Ghimpețeanu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Magdalena Gonciarov (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
Z. Gârban (USAMVB, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Timișoara)
N. Cornilă (Facultatea de Medicină Veterinară București)
C. Belu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
B. Georgescu (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)
G. Predoi (Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti)

Stresul nitrooxidativ în paradontita cronică şi insuficienţa renală cronică la şobolan


Alina Ormenișan (Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu Mureș)
C. Dalai (Facultatea de Medicină și Farmacie, Medicină Dentară, Oradea)
Camelia Alb (Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca)
Alina Elena Pîrvu (Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca)
S. F. Alb (Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca)
O. Pîrvu (Universitatea Brunel, Londra, Anglia)
C. Silaghi (Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca)
Camelia Dalai (Facultatea de Medicină și Farmacie, Medicină Dentară, Oradea)

Rezumat

În disfuncțiile renale cronice s-a observat asocierea parodontitei. Scopul studiului de față l-a constituit evaluarea stresului nitro-oxidativ pe un model experimental de disfuncție renală cronică asociată cu parodontită la șobolan. Disfuncția renală cronică a fost indusă  prin regim alimentar care a conținut adenină (0,25% în hrana g/g timp de 5 săptămâni). Parodontita a fost indusă prin amplasarea unei ligaturi de bumbac în jurul coletului dentar al primului molar mandibular drept. La sfărșitul experimentului a fost evaluat stresul nitro-oxidativ prin dozarea serică a nitriților și nitraților, a statusului oxidativ total, a reactivității antioxidante totale și calcularea indicelui de stres oxidativ. Pentru evaluarea funcției renale au fost determinate concentrațiile plasmatice de creatinină și uree. Pe baza rezultatelor obţinute s-a ajuns la concluzia că la șobolan, asocierea disfuncției renale cronice cu parodontita crește nivelul stresului oxidativ.


NITRO-OXIDATIVE STRESS IN RAT CHRONIC KIDNEY DISEASE AND CHRONIC PERIODONTITIS

Abstract

Periodontitis association was observed in chronic kidney disease. The purpose of the present study was to evaluate nitro-oxidative stress in an experimental chronic renal dysfunction associated with periodontitis in rats. Chronic renal dysfunction was induced by diet containing adenine (0.25% in feed g/g for five weeks). Periodontitis was induced by placing a cotton ligature around the first right mandibular molar. At the end of the experiment nitro-oxidative stress was assessed by determination of serum nitrite and nitrate, total oxidative status, total antioxidant reactivity and oxidative stress index calculation. To assess renal function were determined plasma creatinine and urea. Based on the results, we concluded that in rats the combination of chronic kidney disease with periodontitis increased oxidative stress.


Cuvinte cheie